Iznenada Dublin

Iznenada – Dublin Iako je od promjene lokacije na fejsu prošlo samo nešto više od mjesec dana, i dalje se u pravilnim razmacima od 2-3 dana pojavljuju skype / mail / face poruke tipa “Ha?

More